Konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2021 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/333/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2021 rok – Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim w latach 2021-2025

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem: https://bip.starogard.pl/m,420,2020-rok.html

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl