Konkurs o nagrodę Marszałka „Pomorskie dla Seniora”

„Pomorskie dla Seniora” to konkurs  ogłoszony przez Marszałka Województwa Pomorskiego . Jego celem jest wyróżnienie Seniora  oraz Samorządu, który  podejmuje szczególnie wartościowe oraz skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów. Konkurs jest elementem promocji i upowszechniania  działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego.
Konkurs trwa od 25 kwietnia do 10 maja 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 maja 2018.

Nagrody przyznane będą w 2 kategoriach:

Zwyczajny-Niezwyczajny Senior
Samorząd przyjazny Seniorom – miejsce ulubione przez seniorów

W konkursie mogą uczestniczyć:

– w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: osoby powyżej 60 roku życia, z terenu Województwa Pomorskiego, wyróżniające się w sposób szczególny i zasłużony dla społeczności senioralnej,
– w kategorii Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów: jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.

Zgłoszenia kandydatur

Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i samorządy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

– jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego,
– organizacje pozarządowe z terenu województwa pomorskiego zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów,
– osoby fizyczne – mieszkańcy województwa pomorskiego.

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przynosząc dokumenty do kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 10 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Załączniki:

  1. Uchwała 427 ZWP z 24 04 2018 w sprawie ogłoszenia konkursu o nagrodę MWP Pomorskie dla seniora
  2. Regulamin konkursu o nagrodę MWP pomorskie dla seniora.docx
  3. Załącznik do regulaminu Konkursu Pomorskie dla seniora_Formularz zgłoszeniowy