Konkurs na dyrektorów szkół i przedszkoli

Prezydent Miasta Starogard Gdański 4 marca 2019 r. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektorów starogardzkich szkół i przedszkoli:

     Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Sobieskiego 6A,
 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego, ul. Wybickiego 17,
 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego, Al. Jana Pawła II 4,
 Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Al. Jana Pawła II 7,
 Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3, Al. Wojska Polskiego 8B,
 Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 „Tęczą Malowane”, ul. Reymonta 7,
 Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 8 „Bajeczka”, os. Konstytucji 3 Maja 15.

Oferty należy składać na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański (Biuro Obsługi Klienta – pok. nr 01, parter) w terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i dopiskiem odpowiednio:
 „Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starogardzie Gdańskim” lub
 „Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Starogardzie Gdańskim” lub
 „Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim” lub
 „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim” lub
 „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Starogardzie Gdańskim” lub
 „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Starogardzie Gdańskim” lub
 „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 8 w Starogardzie Gdańskim”.

Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim.
Oferty, które wpłyną:
 po określonym w niniejszym ogłoszeniu terminie lub
 bez podania na kopercie imienia i nazwiska nadawcy lub
 bez podania adresu do korespondencji lub
 bez dopisku odpowiednio na stanowisko dyrektora jakiej placówki nadawca aplikuje,
pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, że posiedzenie komisji konkursowych odbędzie się w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański i planowane jest:
na kandydatów na dyrektorów przedszkoli w dniu 7 maja 2019 r. (wtorek),
 na kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych w dniu 8 maja 2019 r. (środa).

Osoby zainteresowane przebiegiem konkursu (jako obserwatorzy) informujemy, że konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola będzie otwarty dla publiczności w części obejmującej prezentację koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/przedszkola, przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora oraz odpowiedzi na pytania członków komisji.