KOMUNIKAT dla Mieszkańców – Powróciły stare numery telefonów do Urzędu Stanu Cywilnego

Od początku kwietnia obowiązują numery sprzed przeprowadzki.

 

 

• Rejestracja urodzeń – pokój 01 i 02, tel: 58 530-6144
• Rejestracja zgonów – pokój 04, tel: 58 530-6145
• Rejestracja małżeństw – pokój 05, tel: 58 530-6143
• Składanie wniosków do wydawania aktów urodzenia, małżeństwa
i zgonu- pokój 05
• Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu- pokój 02.