Komunikat

Komunikat w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia
i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na Operatora Systemu Przesyłowego.

Pliki do pobrania
Komunikat

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl