Kolejne posiedzenie Rady Seniorów

Seniorzy w naszym mieście aktywni są niemal na każdym polu. Wyraźnie widać to na posiedzeniach Rady Seniorów. Czwarte spotkanie w tej kadencji odbyło się 20 grudnia.

Jak przystało na ten wyjątkowy czas, atmosfera była bardzo ciepła. Główny temat spotkania nie należał jednak do najłatwiejszych. Seniorzy rozmawiali z zastępcą prezydenta miasta ds. społecznych Maciejem Kalinowskim o konieczności wprowadzenia od 1 stycznia podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej, gospodarki odpadami oraz opłat parkingowych.

– Cieszy mnie, że mieszkańcy Starogardu Gdańskiego doskonale rozumieją powód wprowadzenia tych zmian. Nie jest to przyjemne, ale, żebyście Państwo nadal mogli korzystać ze wszystkich przysługujących Wam ulg, a miasto wciąż mogło się rozwijać ceny niestety muszą wzrosnąć – powiedział wiceprezydent Maciej Kalinowski.

W posiedzeniu uczestniczyła również pełnomocnik prezydenta miasta ds. seniorów i osób niepełnosprawnych Ewa Życzyńska.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl