Kolejna edycja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

PCPR informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2017 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego.

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2017, to:
MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa
w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej http://www.pcprstarogard.pl

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2017:
Moduł I – od 15 marca 2017 do 30 sierpnia 2016 r.
Moduł II
na semestr letni – od 10 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.
na semestr zimowy – od 1 sierpnia 2017 r. do 10 października 2017 r.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl