Hufiec Pracy zaprasza do kontynuacji bezpłatnej nauki

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim zaprasza na kolejny rok szkolny do klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Po ukończeniu szkoły możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Starogardzki Hufiec Pracy oferuje: przyuczenie do wykonywania określonej pracy; możliwość nauki w wybranym zawodzie: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, stolarz, tapicer, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz innych. Kandydat może sam znaleźć miejsce praktyki w wybranym zakładzie.

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach świetlicy środowiskowej i kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Będzie również możliwość skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca przy ul. Hallera 19a w Starogardzie Gdańskim, telefonicznie pod nr 58 775 30 65 lub mailowo pod adresem: 11-4hp@ohp.pl. Warto też śledzić 11 – 4 Hufiec Pracy na Facebooku.