Ekologia, ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego – otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na 2018 rok na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Informacje nt. ogłoszenia konkursu znajdują się na stronie http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20782.html 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl