Dzień otwarty w Hufcu Pracy

23 maja w 11 – 4 Hufcu Pracy w Starogardzie Gdańskim, który mieści się w Os. 60-lecia ONP 14 w godz. 10:00 – 13:00 odbędzie się „Dzień Otwarty Hufca”.

To doskonała okazja do zapoznania się z działalnością, osiągnięciami OHP oraz poznania oferty Ochotniczych Hufców Pracy proponowanej przez Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim.

Podczas spotkania uzyskać będzie można niezbędne informacje o możliwości kształcenia:
– w szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy (kl. VII, VIII)
(ważne dla osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej, niemających 15 lat)
– kontynuacji nauki w formie kursowej.

Ponadto będzie można zapoznać się z ofertą zajęć pozaszkolnych pozwalającą na kontynuację i rozwój zainteresowań potencjalnych uczestników (koła zainteresowań działające w hufcu, świetlica środowiskowa, Rada Młodzieży, Klub Aktywnych).

Dla wszystkich zainteresowanych osób uruchomiony zostanie w tym dniu specjalny dyżur telefoniczny. W godz. 9:00 – 14:00 będzie można uzyskać informację od dyżurujących wychowawców pod nr tel. 58 775 30 65.

Wszystkich zainteresowanych Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim serdecznie zaprasza.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl