Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II został Ryszard Hapoński

W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Starogardzie Gdańskim.
Do konkursu zgłosił się jeden kandydat, który spełnił wymogi formalne. Po zapoznaniu się z koncepcją kierowania Zespołem Szkół Publicznych w Starogardzie Gdańskim i rozmowie z kandydatem, w wyniku tajnego głosowania, decyzją komisji konkursowej kandydatem na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Starogardzie Gdańskim został Pan Ryszard Hapoński.