Dotacje na rozwój sportu – zarządzenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. 1), uchwały Nr XV/164/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 5336) zarządza się, co następuje:

Treść zarządzenia:

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl