Dotacje na rozwój sportu – zarządzenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1), Uchwały Nr XXVI/306/2020 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 3959) zarządza się, co następuje:

Treść zarządzenia:

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na rozwój sportu.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl