Dotacje na rozwój sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim na rok 2024 – zarządzenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.1), Uchwały Nr XXXVIII/464/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 3691) Prezydent Miasta Starogard Gdański wydał zarządzenie. 

 

Treść w załączeniu.