Dotacje na rozwój sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 27 ust. 1 i 2, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.2), uchwały Nr V/26/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Miejską Starogard Gdański zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację celową dla Starogardzkiego Klubu Sportowego Sportowa S.A w Starogardzie Gdańskim w wysokości 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na wsparcie finansowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu pod nazwą „Przygotowanie zawodników do udziału w rozgrywkach ekstraklasy w koszykówce mężczyzn Polskiej Ligi Koszykówki S.A.”

§ 2. Do kontroli merytorycznej i finansowej realizacji przedsięwzięcia zobowiązuje się:
1) merytoryczne wydziały i stanowiska w zakresie ich właściwości rzeczowej,
2) Wydział Finansowy Urzędu Miasta Starogard Gdański.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl