Dotacje na rozwój sportu – zarządzenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1), Uchwały Nr XXXVIII/464/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 3691) zarządza się, co następuje:

Treść zarządzenia Prezydenta Miasta: