Całkowite wyłączenie z ruchu Rynku Miejskiego

W dniach  02.07 od godz. 19.00 do dnia 05.07. do godz. 20.00 bieżącego roku w związku z organizacją Dni Starogardu, nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu Rynku Miejskiego. Zakaz wjazdu nie obowiązuje pojazdów uprzywilejowanych: Pogotowie, Straż Pożarna i Policja.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl