Bezpłatne podręczniki dla uczniów

W roku szkolnym 2015/2016 Rządowym programem dotyczącym darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zostaną objęci uczniowie rozpoczynający naukę w klasach:

  1. I, II i VI szkoły podstawowej;
  2. I szkół gimnazjalnych.

ZAKRES DOFINANSOWANIA:

L.p.

Klasa, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2015/2016

Kwota dofinansowania

Podręczniki i materiały edukacyjne

Materiały ćwiczeniowe

1.

I klasa szkoły podstawowej

  1. bezpłatny podręcznik zapewniony przez szkołę;
  2. dotacja na podręcznik lub materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego – 24,75 zł

49,50 zł

2.

II klasa szkoły podstawowej

  1. bezpłatny podręcznik zapewniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
  2. dotacja na podręcznik lub materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego – 24,75 zł

49,50 zł

3.

IV klasa szkoły podstawowej

138,61 zł

24,75 zł

4.

I klasa szkoły gimnazjalnej

247,52 zł

24,75 zł

Prognozowana liczba uczniów, które w roku szkolnym otrzymają darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wynosi ok. 2.700, natomiast przewidywany koszt całego zadania szacowany jest na około 380.000,00 zł, na realizację którego Gmina Miejska Starogard Gdański otrzyma dotację celową z budżetu państwa.