Bezpłatne kursy językowe i komputerowe

Firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Inwestycja w rozwój = stabilizacja zawodowa” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Projekt jest skierowany do 300 osób w wieku aktywności zawodowej tj. 18 lat i więcej (180 kobiet i 120 mężczyzn), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ), w tym w szczególności:

a. pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społeczny

b. kobiety

c. osoby w wieku 25 lat i więcej, w tym:

• osoby 50 lat i więcej
• osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu oferujemy :
• Przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego w wymiarze 120h/gr. – 40 spotkań średnio 2x w tygodniu po 3h dziennie.
• Przeprowadzenie szkolenia z zakresu TIK w wymiarze 80h/gr. – 40 spotkań średnio 2x w tygodniu po 2h dziennie.

Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu oraz uzyskania bezpłatnego uzyskania certyfikatu. Ponadto uczestnikom projektu organizator gwarantuje: wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, podręczniki .

Udział w projekcie jest szansą na zdobycie bądź uzupełnienie swoich kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem obcym oraz umiejętności obsługi komputera. Szkolenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwoju każdego uczestnika projektu. W związku z tym zapraszamy wszystkie osoby spełniające powyższe kryteria i chcące podwyższyć swoje kompetencje do udziału w projekcie.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl