Warsztaty rozwijające kluczowe kompetencje uczniów szkół podstawowych

Aktywni – Kreatywni, to Warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych. Zainteresowane udziałem dzieci z klas IV-VI oraz I-III zapraszamy na bezpłatne zajęcia warsztatowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.

Termin zajęć

Zajęcia obywać się będą w terminie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. w wymiarze 18 godzin (jedno 2-godzinne zajęcia w tygodniu, w godzinach pozalekcyjnych).

Kadra

Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli fizyki, informatyki oraz plastyki.

Zapisy

Ze względu na ograniczoną liczbę grup, o zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Uczeń może uczestniczyć tylko w jednym wybranym warsztacie.

Zgłoszenia przyjmowane drogą mailową do 6 kwietnia 2016 roku:

fundacja@infortes.org.pl
Informacje: tel. 691 945 967


Microsoft Word - Plakat_Roboty.docx

WIS


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl