Akcja przewonienia gazu ziemnego

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, przeprowadzi w dniach 13-15 października 2020 roku na terenie Starogardu Gdańskiego akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2020”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku.

Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez cała dobę.

Usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynku należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl