Trzecie posiedzenie Rady Seniorów

30 września w Urzędzie Miasta odbyło się trzecie posiedzenie Rady Seniorów działającej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański.

Podczas spotkania Pani Urszula Ossowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła zasady funkcjonowania i zadania Centrum Usług Społecznych, które wynikają z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

Dyrektor MOPS podsumowała pierwszy rok działalności Dziennego Domu Senior+.

Następnie Rada Seniorów podjęła dyskusję nad projektem uchwały w sprawie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla seniorów 65+.

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl