Wieczorek Andrzejkowy dla emerytów, rencistów i inwalidów


„Andrzejkowy Wieczorek” taneczny, który odbędzie się 25 listopada b.r. (t. j. niedziela)

Zapisy i zgłoszenia przyjmujemy w biurze PZERiI – UM p. 027
od wtorku do piątku w godz. 9:00 – 13:00

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl