Starogardzkie szkoły otrzymają dotację na zakup książek

Trzy starogardzkie gimnazja otrzymają dotację celową na zakup nowości wydawniczych. Biblioteki zostaną zaopatrzone w szkolne książki, które nie stanowią pozycji podręcznikowych. Dotację przyznał Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich udzielił Gminie Miejskiej Starogard Gdański dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami. Dotacja zostanie przyznana bibliotekom w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” w wysokości 36 000 złotych.

Pieniądze przeznaczone są na realizację zadania w trzech starogardzkich gimnazjach: Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika (12 000 złotych), w PG Nr 2 im. Adama Mickiewicza (12 000 złotych) oraz PG Nr 3 im. Stanisława Staszica (12 000 złotych). Gmina Miejska zapewnia 20% kosztów realizacji zadania w postaci własnego wkładu finansowego odrębnie dla każdej ze szkół.

Zaopatrzenie w nowe książki ma przyczynić się m.in. do rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl