Starogardzki Program Senioralny przyjęty

Rada Seniorów na posiedzeniu dnia 12 stycznia br. przyjęła Starogardzki Program Senioralny na lata 2015-2018. Program charakteryzuje przestrzeń wsparcia i poziom aktywności osób w wieku 60 lat. Wyznacza cele i kierunki działań, dzięki którym łatwiej będzie można zrozumieć, na jakiej płaszczyźnie potrzebne jest wsparcie osób 60+.

Starogardzki Program Senioralny

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Dnia 16 marca br. odbyło się już V posiedzenie Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Podczas spotkania seniorzy dyskutowali na temat zmiany stawek opłat za wywóz śmieci dla osób starszych oraz jak chcieliby, aby funkcjonowały Kluby Seniorów przy Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie. Rada podjęła też uchwałę w celu utworzenia na terenie miasta Dziennego Domu „Senior-Wigor”. Uznała, że taki dom jest w mieście bardzo potrzebny i że wiele osób starszych, aby nie czuć się samotnymi, chętnie uczestniczyłoby w zajęciach i spotkaniach z osobami w podobnym wieku.

IMG_1644

Członkami Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2018 są:
1. Bogdan Adam – Przewodniczący Rady Seniorów
2. Jan Brdak – Z-ca Przewodniczącego Rady Seniorów
3. Danuta Kozikowska – Sekretarz
4. Irena Krzykowska
5. Ryszard Chabior
6. Bogdan Grzela
7. Henryk Kurkowski
8. Stanisław Kubkowski
9. Kazimierz Zimnak.

Osobą do kontaktu w sprawie Rady Seniorów jest Agata Kurkowska pracownik Wydziału Spraw Społecznych, pok. 211 tel. 58 530 60 78.

 

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl