Rada Seniorów

Starogard Gdański, 29.06.2015 r.

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr LVII/535/2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2014 r., poz. 3394) Rada Miasta Starogard Gdański dnia 24 czerwca 2015 r. podjęła Uchwałę Nr XII/100/2015 w sprawie powołania członków Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2018.
Skład Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) Jan Brdak – przedstawiciel Prezydenta Miasta Starogard Gdański;
2) Stanisław Kubkowski – przedstawiciel Rady Miasta Starogard Gdański;
3) Bogdan Adam – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Starogardzkim Centrum Kultury;
4) Ryszard Chabior – przedstawiciel indywidualny;
5) Bogdan Grzela – przedstawiciel Polskiego Związku Działkowców Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Starogard Gdański;
6) Danuta Kozikowska – przedstawiciel indywidualny;
7) Irena Krzykowska – przedstawiciel Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników, Kociewskiego Centrum Zdrowia sp. z o. o., Rady Kombatantów, Osób Represjonowanych oraz Żołnierzy Wojska Polskiego Powiatu Starogardzkiego;
8) Henryk Kurkowski – przedstawiciel Klubu Hodowców Gołębi Pocztowych
i Ozdobnych;
9) Kazimierz Zimnak – przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”.

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl