Skład Rady Seniorów na lata 2015-2018

Skład Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015 – 2018:

1) Jan Brdak – przedstawiciel Prezydenta Miasta Starogard Gdański;
2) Stanisław Kubkowski – przedstawiciel Rady Miasta Starogard Gdański;
3) Bogdan Adam;
4) Ryszard Chabior;
5) Bogdan Grzela;
6) Danuta Kozikowska;
7) Irena Krzykowska;
8) Henryk Kurkowski;
9) Kazimierz Zimnak.