Archiwum

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 136/04/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia o naborze i zasadach naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na kadencję 2015 – 2018,  kandydatami wyłonionymi w trybie publicznego naboru do starogardzkiej Rady Seniorów zostali:

1. Bogdan Grzela  – kandydata zgłosił Polski Związek Działkowców Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Starogard Gdański;
2. Kazimierz Zimnak – kandydata zgłosiła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie”;
3. Henryk Kurkowski – kandydata zgłosił Klub Hodowców Gołębi Pocztowych
i Ozdobnych;
4. Irena Krzykowska – kandydatkę zgłosił Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników, Kociewskie Centrum Zdrowia sp. z o. o., Rada Kombatantów, Osób Represjonowanych oraz Żołnierzy Wojska Polskiego Powiatu Starogardzkiego;
5. Ryszard Chabior – kandydatura indywidualna;
6. Bogdan Adam – kandydata zgłosił Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Starogardzkim Centrum Kultury;
7. Danuta Kozikowska – kandydatura indywidualna.

Rada Miasta Starogard Gdański na sesji w czerwcu br. podejmie uchwałę o składzie osobowym Rady Seniorów, do której jeszcze swoich przedstawicieli (po jednej osobie) desygnować będzie Prezydent Miasta oraz Rada Miasta.


Zgodnie z Zarządzeniem 136/04/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia o naborze i zasadach naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na kadencję 2015-2018, dnia 30 kwietnia 2015 r. upłynął termin zgłaszania kandydatur na członków Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Wpłynęło 11 zgłoszeń w tym: 3 osoby zgłosiły się indywidualnie, 7 zostało zgłoszonych przez organizacje lub inne podmioty zajmujące się problemami osób starszych (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie”, Klub Hodowców Gołębi Pocztowych i Ozdobnych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Związek Działkowców Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Starogard Gdański, Starogardzkie Centrum Kultury), 1 z kandydatów został zgłoszony przez trzy organizacje (Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników, Kociewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Radę Kombatantów, Osób Represjonowanych oraz Żołnierzy Wojska Polskiego Powiatu Starogardzkiego). Obecnie Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim weryfikuje listy poparcia. Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie www.starogard.pl do dnia 15 maja 2015 r. Ostateczny skład starogardzkiej Rady Seniorów uchwali Rada Miasta Starogard Gdański na sesji w czerwcu br.


Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów

Janusz Stankowiak Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza seniorów, organizacje pozarządowe zrzeszające osoby starsze, a także działające na rzecz osób starszych i inne podmioty zajmujące się problemami osób starszych, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Nabór do Rady Seniorów odbywa się w dniach od 7 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.

Pobierz