Rada Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Rada Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Uchwała Nr LVII/535/2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019 – 2023.

Skład Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2023:

a) Bogdan Adam – Przewodniczący, tel. 783 289 396,
b) Jan Brdak,
c) Ryszard Chabior,
d) Bogdan Grzela,
e) Stanisław Kubkowski,
f) Henryk Kurkowski,
g) Kazimierz Zimnak,
h) Mieczysław Płaczek.

Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2018.

Skład Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015–2018:
a) Jan Brdak,
b) Stanisław Kubkowski,
c) Bogdan Adam – Przewodniczący, tel. 783 289 396,
d) Ryszard Chabior,
e) Bogdan Grzela,
f) Danuta Kozikowska,
g) Irena Krzykowska,
h) Henryk Kurkowski,
i) Kazimierz Zimnak.