Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej, poprzez likwidację barier transportowych. Realizacja projektu stworzy możliwość i odpowiednie warunki do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański, dając im tym samym szansę aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dzięki posiadaniu własnego pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim stworzy możliwość i zapewni odpowiednie warunki do transportu podopiecznych w różnym wieku korzystających z zajęć rehabilitacji społeczno – zawodowej realizowanych w ośrodkach wsparcia. Umożliwi im również udział w organizowanych przedsięwzięciach integracyjnych, społecznych, kulturalnych i sportowych na terenie powiatu.

Osoby te korzystają z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego, tj.:
1) Domu Dziennego Pobytu przy ul. Pelplińskiej 3, który powstał w 1999 roku. Z jego usług korzystają osoby chore somatycznie, psychicznie i starsi niepełnosprawni. Placówka przewidziana jest dla 25 osób.
2) Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej przy Al. Jana Pawła II 5 (powstał w 1998 roku), przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Placówka przewiduje 20 miejsc.
3) Ośrodka Adaptacyjnego przy Al. Jana Pawła II 6, który powstał w 1999 roku, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Placówka przewidziana jest dla 30 osób.

Podział kosztów:
Całkowita wartość projektu: 141 062,00 zł.
Środki własne: 61 062,00 zł.
Środki PFRON: 80.000,00 zł. (dofinansowanie 57%)

Jednostki realizujące:
– Urząd Miasta Starogard Gdański
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Starogard Gdański

Źródło finansowania:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Sposób finansowania:
Finansowanie na zasadach refundacji środków pieniężnych.

Stan realizacji:
Samochód został zakupiony – wniosek został rozliczony.