Zakup części wyposażenia instalacji przeciwpożarowej nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej

2008

Tytuł projektu: Zakup części wyposażenia instalacji przeciwpożarowej nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej
Program: Program Prewencji PZU S.A.
Okres realizacji projektu: 01-04-2008 do 15-12-2008
Wartość projektu: 132.108,35 zł

W ramach umowy prewencyjnej Gmina Miejska Starogard Gdański otrzymała dofinansowanie, w wysokości 15.000zł z funduszu prewencyjnego PZU, na zakup części wyposażenia instalacji przeciwpożarowej. Wartość kompletnego systemu przeciwpożarowego znajdującego się w nowej siedzibie MBP przy ulicy Paderewskiego 1 wyniosła 132.108,35zł. Za otrzymane dofinansowanie z funduszu prewencyjnego zostały zakupione w 2008 roku specjalne urządzenia czujnikowe (optyczne czujki dymu). Po wyposażeniu MBP w nową instalację przeciwpożarową, budynek spełnia wszelkie normy przeciwpożarowe. Placówka jest bezpiecznym obiektem, co zapewniać będzie komfort korzystania z jej usług.

Realizacja projektu:
Wydział Rozwoju
Wydział Techniczno-Inwestycyjny