Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągach komunikacyjnych na terenie partnerskich gmin tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Gminy Starogard Gdański i Gminy Bobowo w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i redukcji emisji CO2, a poprzez to kosztów jego utrzymania. Efektem projektu będzie podniesienie standardu partnerskich gmin, wzrost bezpieczeństwa i zadowolenia społecznego interesariuszy, jak również ujednolicenie systemów oświetlenia na terenie partnerskich gmin.

Zakres przedmiotowy inwestycji zakłada wymianę obecnych energochłonnych i nieefektywnych opraw sodowych na oprawy wykonane w technologii LED wraz z zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w oprawach, a także wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych.

Podział kosztów:
Całkowite koszty projektu: 7 221 798,72 zł
Wkład własny Gminy miejskiej Starogard Gdański: 1 315 341,60 zł
Wkład własny Gminy Starogard Gdański: 515 014,99 zł
Wkład własny Gminy Bobowo: 126 750,86 zł
Kwota dofinansowania: 5 264 691,27 zł

Jednostki realizujące:
Gmina Miejska Starogard Gdański
Gmina Starogard Gdański
Gmina Bobowo

Źródło finansowania
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO na lata 2014-2020 Działanie 10.04 Redukcja emisji

Sposób finansowania
Finansowanie na podstawie refundacji poniesionych kosztów.

Stan realizacji
Projekt w trakcie realizacji.