Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągach komunikacyjnych na terenie partnerskich gmin tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Gminy Starogard Gdański i Gminy Bobowo w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i redukcji emisji CO2, a poprzez to kosztów jego utrzymania. Efektem projektu będzie podniesienie standardu partnerskich gmin, wzrost bezpieczeństwa i zadowolenia społecznego interesariuszy, jak również ujednolicenie systemów oświetlenia na terenie partnerskich gmin.
Zakres przedmiotowy inwestycji zakłada wymianę obecnych energochłonnych i  nieefektywnych opraw sodowych na oprawy wykonane w technologii LED wraz z zastosowaniem autonomicznej redukcji mocy w oprawach, a także wymianę przewodów zasilających oprawę, zabezpieczenia wraz z zaciskami na liniach napowietrznych dla opraw oświetleniowych.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 5 179 013,67 zł
Dofinansowanie: 3 771 914,27 zł

Jednostki realizujące:
Gmina Miejska Starogard Gdański
Gmina Starogard Gdański
Gmina Bobowo

Źródło finansowania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Stan realizacji
Projekt zrealizowany.