Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii

header-3

Opis projektu

Projekt realizowany w partnerstwie przez Powiat Starogardzki – Lidera projektu oraz gminy: Gminę Miejską Starogard Gdański, Gminę Starogard Gdański oraz Gminę Bobowo – Partnerów projektu. Zasady partnerstwa reguluje porozumienie podpisane w dniu 29 stycznia 2016r.

Projekt obejmuje termomodernizację 26 obiektów instytucji publicznych, zlokalizowanych na terenie Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym 11 budynków zlokalizowanych na terenie miasta (7 obiektów należących do Powiatu Starogardzkiego i 4 do Gminy Miejskiej), 11 budynków zlokalizowanych na terenie gminy Starogard Gdański (3 budynki Powiatu i 8 budynków Gminy Starogard) oraz 4 budynki położone na terenie gminy Bobowo (budynki Gminy Bobowo).

Po zakończeniu realizacji projektu właścicielem budynków pozostaną poszczególni Partnerzy projektu, którzy odpowiedzialni będą za prawidłową eksploatację obiektów. Fundusze na finansowanie wszelkich wydatków, związanych z bieżącym utrzymaniem budynków, jak i niezbędnymi pracami konserwatorskimi pochodzić będą odpowiednio ze środków Powiatu Starogardzkiego, Miasta Starogard Gdański, Gminy Stargard Gdański oraz Gminy Bobowo i będą co roku rezerwowane w ich budżecie.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków, a także poprawy jakości stanu środowiska naturalnego.

Podział kosztów:

całkowite koszty projektu: 21 283 952,85 zł
wydatki kwalifikowane: 18 635 526,84 zł
wnioskowane dofinansowanie: 15 840 197,78 zł (85% wydatków kwalifikowanych)
wkład własny: 2 795 329,06 zł

W zakresie partnera – Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
Wydatki ogółem: 7 227 846,55 zł
Wydatki kwalifikowane: 6 625 822,07 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 5 631 948,75 zł

Jednostki realizujące:

  • Powiat Starogardzki
  • Gmina Starogard Gdański
  • Gmina Miejska Starogard Gdański
  • Gmina Bobowo

Źródło finansowania

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓZTWA POMORSKIEGO na lata 2014-2020 Działanie 10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Stan realizacji

Realizacja zakończona.