Termomodernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych w Starogardzie Gdańskim

Tytuł projektu: Termomodernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych w Starogardzie Gdańskim
Priorytet: 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku
Działanie: 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii
Okres realizacji projektu: od 01-05-2010 do 30-11-2011
Całkowita wartość projektu: 1 673 806.38 zł

Wartość projektu: Gmina Miejska  pozyskała dofinansowanie na kwotę 836 903.19 zł na termomodernizację wszystkich siedmiu Miejskich Przedszkoli Publicznych w Starogardzie Gdańskim. Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności energetycznej Miejskich Przedszkoli Publicznych m.in. poprzez ograniczenie strat ciepła. Termomodernizacja przedszkoli  polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu, wymianie okien, drzwi, modernizacji systemu grzewczego, instalacji c.o. i c.w.u.

Inwestycja została współfinansowana ze środków:
-Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
-Gminy Miejskiej Starogard Gdański
-Gminy Starogard Gdański-partner

Realizacja projektu:
Wydział Rozwoju
Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

ilustracja