Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego

„Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Opis projektu

Projekt realizowany był w latach 2018-2022.

Przedmiot projektu obejmował wykonanie następujących zadań:

1) Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki 65,

2) Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem obszaru wokół nieruchomości,

3) Modernizacja ulic Śródmieścia,

4) Budowa deptaka rekreacyjnego.

5) W ramach instrumentu elastyczności projektu zrealizowano również zadania: „Starogardzki Szlak Staromiejski”, „Podwórkowe rewolucje – współtworzymy naszą przestrzeń”.

Obszar rewitalizacji objął śródmieście Starogardu Gdańskiego, tj. teren o powierzchni 181 ha, wytyczony w granicach miasta, który zamieszkuje 6584 osób, czyli ok. 13% mieszkańców całego miasta. W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców na obszarze objętym rewitalizacją 80,1 osób korzysta z zasiłków pomocy społecznej.

Dzięki realizacji projektu nastąpił wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców Starogardu Gdańskiego poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnych obszarów miasta, odnowę historycznej tkanki miejskiej przy podniesieniu wartości obecnych i nadaniu jej nowych funkcji.

Podział kosztów:
– całkowite koszty projektu: 13 617 692,00 zł,
– wkład własny Gminy Miejskiej: 4 456 134,83 zł,

– kwota dofinansowania: 8 275 678,88 zł (65% kosztów całkowitych).

Źródło finansowania
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓZTWA POMORSKIEGO 2014-2020.

Sposób finansowania
Finansowanie na podstawie zaliczek i refundacji.

Stan realizacji
Projekt zakończony.