Remont ulicy Juranda ze Spychowa w Starogardzie Gdańskim

2009

Tytuł projektu: Remont ulicy Juranda ze Spychowa w Starogardzie Gdańskim
Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Wartość projektu: 1.000.000,00 zł

Gmina Miejska Starogard Gdański  pozyskała dofinansowanie na kwotę 500.000,00 zł  na projekt pt. „Remont ulicy Juranda ze Spychowa w Starogardzie Gdańskim”, w ramach którego wyremontowano 351 mb odcinka drogi.
Zakres rzeczowy projektu obejmował:
-roboty przygotowawcze i ziemne
-odwodnienie korpusu drogowego
-podbudowę i wyrównanie konstrukcji nawierzchni
-wykonanie nawierzchni z betonu i kostki
-urządzenia bezpieczeństwa ruchu
-wykonanie elementów ulic
-roboty wykończeniowe.

Inwestycja została współfinansowana:
-z budżetu państwa
-ze środków własnych Gminy Miejskiej

Inwestycja zakończona w lipcu 2009 roku.

Realizacja projektu:
Wydział Rozwoju
Wydział Techniczno – Inwestycyjny