Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz

Tytuł projektu: Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Priorytet:   8 Lokalna Infrastruktura  Podstawowa
Działanie:   8.1 Lokalny Potencjał Rozwojowy
Podziałanie: 8.1.2 Lokalna Infrastruktura Wspierająca Rozwój Gospodarczy
Okres realizacji projektu: 01-04-2010 do 30-11-2011
Wartość projektu: 3.999.640,99 zł
Beneficjent: Gmina Starogard Gdański
Partnerzy: Gmina Miejska Starogard Gdański, Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”

Gmina Miejska Starogard Gdański uczestniczy jako partner w realizacji projektu w ramach RPO WP, przedmiotem umowy jest wspólna realizacja projektu „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz -Gmina Starogard Gdański”. Przedmiotem projektu jest rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz – Gmina Starogard Gdański i stworzenie wokół niego atrakcji turystycznej o unikalnych walorach. Inwestycja obejmuje powierzchnie 45 000 m2. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy poprzez rozwój funkcji turystycznej.

Realizacja projektu:
Gmina Starogard Gdański
Gmina Miejska Starogard Gdański ( Wydział Rozwoju)
Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”

ilustracja