Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz – etap III – Gmina Starogard Gdański

„Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz
– etap III –
Gmina Starogard Gdański”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania wynosi 1 429 414,22 zł, natomiast całkowita wartość projektu 2 199 098,80 zł.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu poprzez rozwój funkcji turystycznej.
W ramach zadania wykonane zostaną następujące elementy:

a. Droga i ścieżki na grodzisku,

b. Plac zabaw, w którego skład wchodzą:
• Park doświadczeń – przeznaczony dla różnych form aktywności ruchowej i umysłowej w celu poznania zjawisk przyrodniczych, geologicznych, fizycznych i historycznych. Na terenie parku wydzielone zostaną strefy: ,,rozwoju umiejętności manualnych”, ,,gier i zabaw”, „wioska koczownicza”, ,,centrum”,
• Park przygód – podzielony na poziomy: I – z drewnianymi wieżami z pochylniami i linowymi mostami oraz podwórcem, dla organizacji zabaw i turniejów dla dzieci, II – ze sprężynowymi bujakami, karuzelą, drewnianymi domkami, wieżą z dźwigiem wiaderkowym usytuowaną w piaskownicy, III – ze skałami do wspinaczki, kolejka linową i różnymi elementami gimnastycznymi i sprawnościowymi,

c. dostawa i montaż wyposażenia budynku wystawienniczego, tj. mebli i sprzętu do obsługi ruchu turystycznego na grodzisku,

d. dostawa i montaż audioprzewodnika dla 30 osób oraz 60 szt. nadajników miejscowych,

e. przeprowadzenie dla 20 osób szkolenia dla przewodników turystycznych po grodzisku z zakresu dziedzictwa historycznego i kulturowego Pomorza, w tym Kociewia, informacji na temat grodziska oraz podstaw języka migowego dla 5 osób spośród ww. 20 osób.

Projekt realizowany jest przy współpracy z Gminą Starogard Gdański (partner wiodący) oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”.

ilustracja