Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz – etap III – Gmina Starogard Gdański

„Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz
– etap III –
Gmina Starogard Gdański”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania wyniosła 1 429 414,22 zł, natomiast całkowita wartość projektu to 2 199 098,80 zł.

Główny cel projektu to wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu poprzez rozwój funkcji turystycznej.

W ramach zadania wykonane zostały następujące elementy:

a. Droga i ścieżki na grodzisku,

b. Plac zabaw, w którego skład wchodzą:

• Park doświadczeń – przeznaczony dla różnych form aktywności ruchowej i umysłowej w celu poznania zjawisk przyrodniczych, geologicznych, fizycznych i historycznych. Na terenie parku wydzielone zostały strefy: ,,rozwoju umiejętności manualnych”, ,,gier i zabaw”, „wioska koczownicza”, ,,centrum”,
• Park przygód – podzielony na poziomy:

– z drewnianymi wieżami z pochylniami i linowymi mostami oraz podwórcem, dla organizacji zabaw i turniejów dla dzieci,

– ze sprężynowymi bujakami, karuzelą, drewnianymi domkami, wieżą z dźwigiem wiaderkowym usytuowaną w piaskownicy,

– ze skałami do wspinaczki, kolejka linową i różnymi elementami gimnastycznymi i sprawnościowymi,

c. dostarczono i zamontowano wyposażenia budynku wystawienniczego, tj. meble i sprzęt do obsługi ruchu turystycznego na grodzisku,

d. dostarczono i zamontowano audioprzewodniki dla 30 osób oraz 60 szt., nadajników miejscowych,

e. przeprowadzono dla 20 osób szkolenia – dla przewodników turystycznych po grodzisku z zakresu dziedzictwa historycznego i kulturowego Pomorza, w tym Kociewia, informacji na temat grodziska oraz podstaw języka migowego dla 5 osób spośród ww. 20 osób.

Projekt zakończony.

Projekt realizowany był przy współpracy z Gminą Starogard Gdański (partner wiodący) oraz z Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Chata Kociewia”.

ilustracja