Razem w przedszkolu

Dnia 27 kwietnia 2010 roku Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 497/313/10 zatwierdził listę rankingową wniosków złożonych na konkurs 01/POKL/9.1.1/2010 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

Wniosek przygotowany przez Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Starogard Gdański otrzymał bardzo wysoką ocenę i został wybrany do dofinansowania.


Na konkurs złożono 103 wnioski . Po ocenie merytorycznej na liście rankingowej znalazło się 90 wniosków, dofinansowanie dostało tylko 14 z nich, w tym wniosek starogardzkiego Wydziału Rozwoju.

Tytuł projektu: Razem w przedszkolu
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej
Okres realizacji projektu: 01-08-2010do 31-07-2012
Wartość projektu:   942.822,72 zł .

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym. W trzech starogardzkich przedszkolach, w formie Zespołów Wychowania Przedszkolnego, zastanie uruchomiony dodatkowy nabór dzieci, które nie są objęte edukacją przedszkolną. Zwiększy się w ten sposób uczestnictwo dzieci w bezpłatnych zajęciach przedszkolnych wspomagających ich rozwój oraz zatrudnienie dodatkowego wykwalifikowanego personelu.
Realizacja projektu:
Wydział Rozwoju
Wydział Spraw Społecznych

Biuro projektu: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, pok.211.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.