Przebudowa ulicy Traugutta w Starogardzie Gdańskim

„Przebudowa ulicy Traugutta w Starogardzie Gdańskim”

Opis projektu
Projekt polega na przebudowie 895,5 mb odcinka ulicy Traugutta. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje:

• rozbiórkę istniejących nawierzchni,
• roboty ziemne – wykonanie wykopów pod projektowaną jezdnię, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy,
• przebudowę kanalizacji deszczowej,
• ustawienie krawężników i obrzeży,
• roboty nawierzchniowe – wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod projektowaną,
• jezdnię, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy oraz zjazdy,
• ustawienie nowych znaków pionowych i oznakowania poziomego jezdni.

Wykonanie inwestycji ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego i bezpieczeństwa jego użytkowników.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 2 954 781,00 zł (100%)
wkład własny: 1 477 391,00 zł (50%)
koszty współfinansowania: 1 477 390,00 zł (50%)

Jednostki realizujące:
Urząd Miasta Starogard Gdański
Partnerzy:
Powiat Starogardzki
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Melioracyjnych „EKOBUD-STAROGARD” Sp. z o.o.

Źródło finansowania NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ

Okres realizacji: 06.2015 – 11.2015