Przebudowa ulicy Kościuszki etap I

Opis projektu
Planuje się modernizację odcinka ul. Kościuszki od ul. Lubichowskiej do ul. Pelplińskiej (z wyłączeniem skrzyżowań). Prace będą polegały na: robotach drogowych, wykonaniu kanalizacji deszczowej, urządzeniach bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 3 270 013,74 zł
wkład własny: 1 635 006,87 zł (w tym pomoc finansowa Powiatu Starogardzkiego 900 000,00 zł)
kwota dofinansowania: 1 635 006,87 zł (50% kosztów całkowitych)

Jednostki realizujące
– Gmina Miejska Starogard Gdański

Źródło finansowania
Budżet państwa – Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Stan realizacji
Projekt zakończony.