Przebudowa ulicy Kościuszki Etap II w Starogardzie Gdański

Opis projektu
W ramach realizacji projektu wykonano przebudowę 674 mb II odcinka ulicy Kościuszki – od skrzyżowania z ul. Pelplińską do ronda przy ul. Jabłowskiej.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 3 793 531,04 zł
wkład własny Gminy Miejskiej: 1 896 766,04 zł
kwota dofinansowania: 1 896 766,04 zł

Jednostki realizujące
– Gmina Miejska Starogard Gdański

Sposób finansowania
Finansowanie na podstawie refundacji.

Okres realizacji
IV 2017r. – XII 2017r.