Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim – etap II

Opis projektu
Przedmiotem projektu była realizacja II etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie 500 mb ul. Kopernika na odcinku od skrzyżowania w postaci ronda z Al. Jana Pawła II (z wyłączeniem tego skrzyżowania) do ul. Pelplińskiej. Przedsięwzięcie objęło przebudowę elementów drogowych: jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, zatok i przystanków autobusowych oraz oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Projekt zakładał przebudowę układu drogowego w zakresie wykonania jezdni o łącznej długości 500 mb, chodnika o dł. łącznej 1040 mb i ścieżki rowerowej o długości łącznej 540 mb. Ponadto, w pasie drogowym wykonano pozostałe elementy drogowe takie jak: zjazdy, zatoki autobusowe i postojowe oraz elementy uspokojenia ruchu w miejscach przejść dla pieszych. Wzdłuż jezdni wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej w zakresie zmiany lokalizacji wpustów kanalizacji deszczowej poza koronę jezdni.

Podział kosztów:
– całkowite koszty projektu: 4 315 311,48 zł,
– wkład własny Gminy Miejskiej: 2 157 656,48 zł,
– kwota dofinansowania: 2 157 655,00 zł.

Jednostki realizujące
– Gmina Miejska Starogard Gdański.

Źródło finansowania
Fundusz Dróg Samorządowych.

Sposób finansowania
Finansowanie na podstawie refundacji.

Okres realizacji
IV 2019r. – XII 2019r.