Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim – Etap I

Opis projektu
Przedmiotem projektu była przebudowa ul. Kopernika na odcinku od skrzyżowania
z ul. Lubichowską (droga powiatowa nr 2711G) do skrzyżowania w postaci ronda z Al. Jana Pawła II, z wyłączeniem tych skrzyżowań wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na tym odcinku. Łącznie przebudowano 320 mb drogi.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 2 345 523,66 zł,
wkład własny Gminy Miejskiej: 1 145 523,66 zł,
kwota dofinansowania: 1 200 000,00 zł.

Jednostki realizujące
– Gmina Miejska Starogard Gdański

Sposób finansowania
Finansowanie na podstawie refundacji.

Okres realizacji
III 2018r. – XII 2018r.