Przebudowa ul. Kochanki-Zielona w Starogardzie Gdańskim

2010

Tytuł projektu: Przebudowa ul. Kochanki-Zielona w Starogardzie Gdańskim
Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Wartość projektu: 6.050.000 zł

Gmina Miejska Starogard Gdański  pozyskała dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych na projekt pt. ” Przebudowa ul. Kochanki-Zielona w Starogardzie Gdańskim”, w ramach którego przebudujemy 1 032 mb odcinka drogi.

Roboty będą polegały na:
– wykonaniu podbudowy drogi na długości 1 032,3 mb,
– położeniu nowej warstwy wiążącej (6 cm) i ścieralnej (4 cm),
– ułożeniu nawierzchni asfaltowej,
– budowie chodników,
– wykonaniu ścieżki rowerowej,
– wykonaniu kanalizacji deszczowej,
– sprostowaniu odcinka przy torach kolejowych PKP,
– wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych,
– budowie pętli autobusowej przy ul. Kochanki na wysokości ul. Wiosennej,
– wykonaniu RONDA na ul. Zielonej,
– oznakowaniu drogi znakami poziomymi i pionowymi

Inwestycja zostanie współfinansowana:
-z budżetu państwa
-z wkładu Gminy Starogard Gdański-partnera projektu
-ze środków własnych Gminy Miejskiej

Realizacja projektu:
Wydział Rozwoju
Wydział Techniczno – Inwestycyjny