Przebudowa ul. Jabłowskiej

„Przebudowa ulicy Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim”

Opis projektu:
Celem projektu jest przebudowa ulicy Jabłowskiej o dł. 1,03 km wraz z przebudową chodników, oświetlenia, budowa ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych a także  zatok autobusowych w Starogardzie Gdańskim oraz przebudowa i budowa elementów infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie. Po zespoleniu ul. Unii Europejskiej i ul. Jabłowskiej, droga będzie stanowić nierozdzielne i spójne połączenie DW 222 z DK 22. Inwestycja przyczyni się do poprawy spójności i efektywności systemu transportowego województwa pomorskiego.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 16 278 022,07 zł.
koszty niekwalifikowane: 2 750 432.45 zł
koszty kwalifikowane: 13 527 589,62 zł
koszty współfinansowania: 8 792 933.24 zł (65% kosztów kwalifikowanych).

Po przetargu:
całkowite koszty projektu: 7 505 380.00 zł.
koszty niekwalifikowane: 1 475 343.00 zł
koszty kwalifikowane: 6 030 037,00 zł
koszty współfinansowania: 4 522 527,75 zł (75% kosztów kwalifikowanych).

Jednostki realizujące:
Urząd Miasta Starogard Gdański
Star-Wik w zakresie kosztów niekwalifikowanych.

Partnerzy:
Gmina Starogard Gdański: 100 000.00zł.
Star – PEC Sp.zo.o.: 10 000.00 zł.
GILLMET Sp.zo.o.: 3 000.00 zł.

Termin realizacji projektu:
Od 31.05.2013 – do 31.10.2014

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Sposób finansowania:
Finansowanie na zasadach refundacji środków pieniężnych.

Stan realizacji:
Projekt zakończony.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

ilustracja