Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – Etap III

Tytuł projektu: Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – Etap III
Priorytet: 3. Funkcje miejskie i metropolitalne
Działanie: 3.2 Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej
Poddziałanie: 3.2.2 Inwestycje zwiększające potencjał rozwojowy miast
Okres realizacji projektu:  od  29-07 -2010  do 01-12-2011
Wartość projektu: 10 612 000.00 zł

Gmina Miejska pozyskała dofinansowanie na kwotę 5 791 831.09 zł na przebudowę miejskiego stadionu. W wyniku realizacji projektu powstał nowoczesny kompleks sportowy na powierzchni ponad 2.5 hektara (powierzchnia zabudowy stadionu 25 200 m2, zaplecza technicznego 621,20m2) w samym centrum miasta.

Inwestycja została współfinansowana ze środków:
-Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
-Gminy Miejskiej Starogard Gdański
-Gminy Starogard Gdański-partner

Realizacja projektu:
Wydział Rozwoju
Wydział Techniczno-Inwestycyjny.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. ilustracja