Projekt grantowy w ramach Giełdy Miejskich Technologii

Projekt grantowy w ramach Giełdy Miejskich Technologii na wdrożenie i testowanie w Gminie Miejskiej Starogard Gdański rozwiązania IT.

Opis projektu

Uzyskany w ramach projektu grant umożliwi bezpłatne testowanie rozwiązana IT z Giełdy Miejskich Technologii. Wybrany produkt firmy Waste24 Sp. z o.o. to rozwiązanie informatyczne umożliwiające pełną kontrolę procesów związanych z gospodarką odpadami. Dzięki zastosowaniu narzędzia można:

– sprawdzać aktualny stan zapełnienia pojemników,

– inwentaryzować pojemniki na odpady,

– obsługiwać Bazę Danych Odpadowych,

– przekazywać mieszkańcom aktualny harmonogram wywozu śmieci,

– otwierać drzwi, bramy i szlabany w wybranym przedziale czasowym.

W ramach grantu rozwiązanie testowane będzie przez okres 6 m-cy w pełnej funkcjonalności w zakresie 10 czujników zapełnienie pojemników.

Podział kosztów

Całkowite koszty projektu 20 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 20 000,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania 20 000,00 zł

Jednostka realizująca

Gmina Miejska Starogard Gdański

Źródło finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020

Stan realizacji
Projekt zrealizowany