Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, aby wyeliminować ograniczenia w realizacji obowiązków szkolnych.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie zakupionych 257 laptopów z oprogramowaniem.

Uzyskane dofinansowanie 668 200,00 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych.

Jednostka realizująca

Gmina Miejska Starogard Gdański

Źródło finansowania
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Stan realizacji
Projekt zrealizowany