Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia

Opis projektu
Głównym celem realizacji projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej szlaku kajakowego rzeki Wierzycy. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaku turystyki kajakowej na dolnym odcinku rzeki Wierzycy, które obejmie trzy grupy zadań:
a. zagospodarowanie szlaków w infrastrukturę wodną poprzez stworzenie 16 szt. obiektów publicznej infrastruktury turystycznej,
b. kompleksowe oznakowanie szlaków w znaki wodne oraz lądowe,
c. kompleksową promocję tworzonego produktu turystycznego.
Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie 4 gmin: Starogard Gdański (gmina wiejska), Starogard Gdański (miasto), Gniew i Pelplin – liderem projektu jest gmina wiejska Starogard Gdański.
Projekt stanowi jeden z projektów partnerskich składających się na przedsięwzięcie strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Podział kosztów wg umowy o dofinansowanie
Całkowita wartość projektu: 5 106 817,80 zł
Dofinansowanie ogółem: 4 316 433,36 zł, z czego dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański 340 554,31

Jednostki realizujące
Gmina Starogard Gdański
Gmina Miejska Starogard Gdański
Gmina Gniew
Gmina Pelplin

Źródło finansowania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Stan realizacji
Projekt zrealizowany.