Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia

Opis projektu

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej szlaku kajakowego rzeki Wierzycy. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaku turystyki kajakowej na dolnym odcinku rzeki Wierzycy, które obejmie trzy grupy zadań:

a. zagospodarowanie szlaków w infrastrukturę wodną poprzez stworzenie 16 szt. obiektów publicznej infrastruktury turystycznej,

b. kompleksowe oznakowanie szlaków w znaki wodne oraz lądowe,

c. kompleksową promocję tworzonego produktu turystycznego.

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie 4 gmin: Starogard Gdański (gmina wiejska), Starogard Gdański (miasto), Gniew i Pelplin – liderem projektu jest gmina wiejska Starogard Gdański.

Projekt stanowi jeden z projektów partnerskich składających się na przedsięwzięcie strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Podział kosztów wg umowy o dofinansowanie

Całkowita wartość projektu: 5 078 156,92 zł

w tym:

Wkład własny Gminy Miejskiej Starogard Gdański: 80 565,50 zł

Kwota dofinansowania dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański 392 479,08 zł

Jednostki realizujące

Gmina Starogard Gdański

Gmina Miejska Starogard Gdański

Gmina Gniew

Gmina Pelplin

Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 08.04.00 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Stan realizacji

Projekt w trakcie realizacji.